Tumblelog by Soup.io
  • sassenach
  • pijak
  • anusian
  • szymy
  • fenoloftaleina
  • Codename2501
  • neufrin
  • panzajac
  • guyver
  • kjuik
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek 1930 - 2013
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viairmelin irmelin

Andjrzej Ballo 

****

gdybym był bogiem
dałbym ludziom dni
wielokrotnego użytku
i umiejętność patrzenia na innych
jakby pierwszy raz się ich widziało
nie stosowałbym też metody prób i skreśleń

ciekawe
czy oryginalny bóg
przeczyta ten wiersz

niby jest wszędzie
ale nas tam nie ma

4254 c3d8
4283 fb98
Bez Ciebie wszystko mi jedno
I czuję jakby mnie było pół
Uparta chmura nade mną
A chmura nade mną
Pozbawia mnie tchu
— Krzysztof Zalewski - Miłość Miłość
6404 7f71
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted frombluuu bluuu viacheersbaby cheersbaby
Reposted frombluuu bluuu vialexxie lexxie

November 26 2017

4479 82a9 500
Reposted fromidiod idiod viaczeresnia czeresnia

November 25 2017

4150 723b 500
Astro-logy-nomy
Reposted fromkillerklown killerklown viajarlaxle jarlaxle
7000 2c07 500
show some respect Valentina
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viaratmani ratmani

November 24 2017

November 21 2017

3232 e7ca
Reposted fromwanderlustgirl wanderlustgirl viairmelin irmelin
2400 95b2 500

Pulp Fiction

Reposted fromnickdrake nickdrake viairmelin irmelin
1105 6120
9957 61d6 500
Reposted fromdivi divi viaphilomath philomath
5478 ddd1 500
Reposted fromwarsawimagine warsawimagine viairmelin irmelin
5670 c8d7 500
Reposted fromwarsawimagine warsawimagine viairmelin irmelin
5443 8d98 500
Reposted bylisekchytrusekdeepbluexcziczisybkafotofobgabryniaszczygielhappykokeshiganzrockbaritemizekillyourherorhubarbrrjadexobrigadaatrantapareidolieRedHeadCathinnocent-whisperwielebnatalarciosucznikMashemichalkoziolxaljanuschytruszupacebulowaMagoryanloca-blueberryverdantforceniskowolubisztosukoBBartletha0tonietakgivemecigaretteIceQueen
1445 1e1d
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasogib sogib
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl